Enkel en alleen van het clientèle van John Klijnen Fotografie worden de persoonlijke gegevens opgeslagen.
Ik gebruik de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor onze interne administratie en het toezenden van mailings. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en nooit aan derden verstrekt.
Als u persoonlijke gegevens invult op deze website, zullen ik deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw (aan)vraag. Uw gegevens worden na afhandeling van uw (aan)vraag verwijderd uit ons bestand.
Ingevulde contactformulieren en klantgegevens worden niet online op deze website opgeslagen.
Op deze website worden GEEN Google Analytics-cookies gebruikt.
Er is een verwerkers overeenkomst gesloten met het hostingbedrijf.
Back to Top